מדיניות פרטיות

הינך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר שלנו הזמין בכתובת:.tzeadim.co.il/ו/או בשירותי ההשמה שלנו (להלן ביחד, "השירותים"). 

בשימוש בשירותים הינך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי אתה מסכים לכך שצעדים ייעוץ והשמה  (להלן "אנחנו" ו/או "החברה") תעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם) שיגיע לידיה בקשר עם השירותים בהתאם למדיניות פרטיות זו. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מכל השירותים. אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש בשירותים. 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

 1. מטרה 

מדיניות זו נועדה להסביר את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע, לרבות מטרות השימוש בו. 

 1. הסכמה

אתה נותן בזאת את הסכמתך לחברה לאיסוף, שימוש, עיבוד, תיעוד והעברת המידע האישי שלך (להלן "המידע") בקשר עם השירותים ובאופן המתואר במדיניות פרטיות זו ולדרכי השימוש בו. 

 1. סוגי המידע

המידע נאסף על-ידנו במסגרת השירותים, לרבות המידע מטה.

 1. תכני המשתמש

אנו עשויים לאסוף, להזין, להקליט, לתעד ולהעביר כל מידע שתעביר, תעלה ו/או תשלח באמצעות השירותים, לרבות כל מידע שתספק לנו במהלך שיחות טלפוניות עם נציגינו. 

 1. מידע טכני ותעבורת תקשורת

אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפוסי שימוש בשירותים ומאפייניו השונים, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים. 

 1. מידע שאתה מספק

בעת שימוש בשירותים תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון נייד, כתובת, ניסיון תעסוקתי, שירות צבאי והשכלה. 

 1. מידע אגרגטיבי ואנליטי

במאמץ מתמשך להבין ולשרת את משתמשי השירותים בצורה המיטבית, החברה עורכת מחקרים הנוגעים לנתונים הדמוגרפיים, דפוסי ההתנהגות, השימוש בשירותים, ונתונים סטטיסטיים נוספים המבוססים על המידע שסופק לנו. תוצאות המחקר עשויים להיאסף ולהיחקר על בסיס אגרגטיבי. מידע אגרגטיבי זה אינו מזהה אותך או כל אדם אחר באופן אישי. 

 1. קוקיס (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons)

קוקיס הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות בדפדפן שלך וקשורות למידע עליך. אנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים בדפדפן שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירותים על-ידך. בדרך כלל הדפדפן קולט קוקיס באופן אוטומטי, אך בחלק מהדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם אתה מעדיף זאת והדפדפן שלך תומך באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנחנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לנו לתפעל את השירותים. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירותים; עם זאת, הגישה שלך לשירותים עשויה להיות מוגבלת. החברה עשויה גם לעשות שימוש בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך בשירותים או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו. 

 1. שימוש במידע
  1. מטרות שימוש

השימושים שהחברה עשויה לעשות במידע כוללים בין היתר גם את המטרות הבאות: (1) זיהוי אישי; (2) תפעול ושיפור השירותים; (3) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (4) ציות לחוק; (5) בירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת. 

 1. ניוזלטר

בעת הרשמתך לניוזלטר של החברה, החברה תצרף אותך לרשימת התפוצה שלנו, כך שתקבל מאתנו את הניוזלטר וכן עדכונים נוספים בנוגע לשירותים וידיעות אחרות ביחס לחברה ולשירותיה. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה, על ידי משלוח דוא"ל לכתובת: tzaadim@gmail.com לאחר הגשת בקשת ההסרה החברה תחדל מלשלוח אליך את הניוזלטר והעדכונים הנוספים. 

 1. קישורים

לנוחיות המשתמשים שלנו, אנו עשויים לספק בשירותים קישורים לשירותים ואתרים של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתוכן של אתרים אחרים וגישתך ו/או שימושך בהם על אחריותך בלבד. מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על המידע שנאסף על-ידינו. 

 1. הגבלת גיל

אם אתה מתחת לגיל 18, עליך לקבל הסכמת הורה לפני השימוש בשירותים. החברה לא תיצור קשר ביודעין עם ילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמת הורה כאמור. אם יש לך סיבה להאמין שילד סיפק לנו מידע עליו, אנא צור איתנו קשר בכתובת: tzaadim@gmail.com ואנו נעשה מאמצים למחוק את המידע הנ"ל ממאגרי המידע שלנו.

 1. שיתוף והעברת המידע
  1. שמירה על החוק והסדר הציבורי

אף על-פי שאנו עושים מאמץ לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך בשירותים. ייתכן גם שנחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת ספאם וכו') או אנשים שפעולותיהם עלולות לגרום נזק לאחרים או לפגוע בהם. 

 1. קבלני משנה וספקי שירות

אנחנו משתפים את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן ותפעול השירותים ושיפורם. כמוכן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול השירותים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, אנו דורשים כי כל המידע יוחזר אלינו. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע לגבי השימוש בשירות עם ספקי השירות שלנו לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות.  

 1. המחאה

אנו רשאיים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו. 

 1. אבטחת המידע ושמירתו 

אנחנו נוקטים צעדים סבירים כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנחנו גם מגבילים את הגישה בחברה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לספק את השירותים. אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשחלק מהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת: tzaadim@gmail.com . אנו שומרים את המידע רק לתקופה הדרושה לצורך מימוש המטרות שלשמן הוא נאסף או לצורך עמידה בכל דרישת דיווח משפטית או אתית או דרישת שמירת מסמכים.

 1. קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי

באפשרותך לבקש גישה, עדכון, הגבלת שימוש או מחיקה של המידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך, ולהגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת פרטיות ואבטחת מידע. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך לכתובת: tzaadim@gmail.com אנחנו לא גובים תשלום עבור בקשת עדכון. בקשה למחיקת המידע כפופה לכל חובה משפטית ואתית או חובת שמירת מסמכים החלה על החברה. אנו עשויים לסרב בקשות אשר חוזרות על עצמן באופן שיטתי, דורשות מאמץ טכני לא פרופורציונאלי, מסכנות את פרטיותם של אחרים, או שאינן ניתנות לביצוע. 

 1. אכיפה

החברה בוחנת באופן קבוע את עמידתה במדיניות פרטיות זו. אל תהסס לפנות אלינו בכתובת: tzaadim@gmail.com בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לטיפול שלנו במידע. כאשר אנו מקבלים תלונות רשמיות בכתב, מדיניות החברה היא ליצור קשר עם המשתמש המתלונן. נשתף פעולה עם הרשויות הרגולטוריות המתאימות, כולל רשויות אבטחת מידע מקומיות, על-מנת לפתור כל תלונה בנוגע להעברת המידע שאין באפשרות החברה לפתור אותה עצמאית.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר שלנו. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע.